Tel.: +420 382 217 154

Fyzioterapie

V Centru péče jsme schopni Vám poskytnout komplexní individuální fyzioterapeutickou terapii. Naše hlavní specializace je pediatrická fyzioterapie a fyzioterapie zaměřená na ženské zdraví. Můžeme ovšem řešit i ostatní zdravotní problémy. Naše pracoviště je vybaveno moderním zařízením a posledním modelem terapeutického ultrazvuku. Terapeutky jsou pro zahraniční klienty připraveny vést terapii v angličtině.

 

Kontaktní formulář – rezervace/dotaz

Fyzioterapie dětí

V Centru péče se kromě práce s dospělými klienty zabýváme i fyzioterapií u kojenců, batolat, předškolních i školních dětí. Rehabilitace kojenců i rehabilitace dětí je vedena v konceptu správného psychomotorického vývoje dítěte s možností využití Vojtovy terapie.

Rodiče s kojenci k nám nejčastěji přicházejí pro lehké a středně těžké poruchy pohybového vývoje jako jsou: asymetrie neboli šikmý krk, poruchy vzpřimování, nerovnováhy svalového napětí, poruchy nervosvalové koordinace či dysfunkce v oblasti kyčelních kloubů.

U předškolních a školních dětí dokážeme úspěšně řešit vadné držení těla, skoliózu, vtáčení jedné nebo obou dolních končetin při chůzi, ploché nohy a jiné.

Kontaktní formulář – rezervace/dotaz

Fyzioterapie dospělých

V našem Centru poskytujeme léčebnou rehabilitaci jak ženám, tak mužům jakéhokoliv věku. Výhodou fyzioterapie v našem Centru jsou krátké objednací lhůty a efektivní terapie. Při vstupním vyšetření fyzioterapeut provede komplexní vyšetření pohybového aparátu klienta a na jeho podkladě optimálně kombinuje dle aktuálního stavu manuální techniky s terapií fyzikální a instruuje klienta o cvičení.

Fyzioterapie dospělých se zaměřuje na širokou oblast zdravotních problémů:

Specializací Centra péče je ovšem terapie v oblasti uro-gynekologie.

U žen s úspěchem řešíme inkontinenci, poruchy pánevního dna či rozestup břišních svalů. Poskytujeme také pomoc při bolestivých stavech v těhotenství a po porodu.

U mužů se zaměřujeme hlavně na pooperační fyzioterapii po urologických operacích.

 

Kontaktní formulář – rezervace

 

Tým

Daniela Císařová, DiS.

vedoucí fyzioterapeutického týmu
 • absolventka oboru Diplomovaný fyzioterapeut na SZŠ v Příbrami a specializačního studia na Bradfordské univerzitě – Fyzioterapie v Ženském zdraví
 • pracovala na českých i zahraničních klinikách se specializací na pohybové ústrojí
 • lektorka akreditovaných kurzů pro fyzioterapeuty – Dysfunkce pánevního dna a Fit v těhotenství

Bc. Jana Kasíková, DiS.

pediatrická fyzioterapeutka
 • absolventka oboru Diplomovaný fyzioterapeut na VOŠZ v Českých Budějovicích
 • pracovala na přední dětské rehabilitační klinice Fakultní nemocnice v Motole a v nemocnici Písek
 • specializace v diagnostice a terapii odchylek pohybového vývoje dětí; aplikace vývojové kineziologie v léčbě pohybových poruch dospělých osob

Olga Říhová, DiS.

pediatrická fyzioterapeutka
 • Absolventka oboru diplomovaný fyzioterapeut na VOŠ v Plzni
 • specializace v diagnostice a terapii odchylek pohybového vývoje dětí; aplikace vývojové kineziologie v léčbě pohybových poruch dospělých osob
 • Specializuje se na dětskou fyzioterapii
 • Terapeut Vojtovy metody

Bc. Kateřina Cipínová

fyzioterapeutka
 • absolventka ZSF JČU – fyzioterapie
 • absolventka kurzu Fit v těhotenství, Fit po porodu 
 • absolventka workshopů v oblasti funkčního pohybu

Ceník

Fyzioterapie dospělých

Vstupní vyšetření klienta (45-60 minut)       590 Kč

Další terapie (30 minut)       390 Kč

Ošetření terapeutickým ultrazvukem (15 minut)       120 Kč

Tejpování (15 minut)         120 Kč

Fyzioterapie dětí do 15ti let

Vstupní vyšetření klienta (45 – 60 minut)       390 Kč

Další terapie (30 minut)       250,-

Galerie