Tel.: +420 382 217 154

Mateřská škola

V naší malé, jednotřídní školičce naleznou děti klid a pohodu pro poznávání světa kolem sebe. Pod vedením zkušených učitelek každý týden navštěvují náš bazén, pravidelně cvičí atd. Školička je první soukromá školka v Písku, která funguje na principu all-inclusive. Rodiče tedy přesně vědí, kolik zaplatí a už nikdy je nepřekvapí náklady za výlety, kulturní akce, stravné či jiné potřeby.

 

Tým

Mgr. Markéta Chvátalová

učitelka Milánkovy školičky a arteterapeutka
 • Absolventka oboru pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, specializace pedagogicko – psychologické poradenství, školní a sociální pedagogika
 • Absolventka oboru arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Členka České arteterapeutické asociace a profesního sdružení Arteterra
 • Zabývá se utvářením sebepojetí dětí, vývojem dětské kresby
 • Nyní v programu rozšiřujícího studia oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
  

Iva Lednická

pedagogická asistentka a logopedická asistentka
 • absolventka střední zdravotnické školy, obor Všeobecná sestra
 • absolventka akreditovaného kurzu Prevence poruch výslovnosti a opožděného
  vývoje řeči

 

Sovie Hladká

Vychovatelka Milánkovy školičky
 • pochází z Indonésie
 • studovala vysokou školu – pedagogickou fakultu v Indonesii
 • absolventka akreditovaného kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky v České republice
 • hodně cestovala po světě, dlouhodobé pobyty v zahraničí – Británie a USA
 • práce s dětmi v anglicky mluvících zemích – plynně hovoří anglicky

Služby školky

Galerie

Zápis

Zápisy probíhají individuálně po předchozí dohodě s vedením Centra péče.

tel.: 382 217 154

e-mail: marketa.chvatalova@centrum-pece.cz

Informace ke stažení

Co mají mít děti s sebou do školky

Jak zvládnout začátek

Přihláška do MŠ

Školka – Organizační řád

Školka – Všeobecné obchodní podmínky

Souhlas se zpracováním osobních údajů – MŠ