Tel.: +420 382 217 154

Milánkova školička školkou!

Milánkova školička před vstupem do třetího roku svého fungování prošla na první pohled nenápadnou, ale o to zásadnější změnou. Do nového školního roku totiž vstoupila jako plnohodnotná mateřská škola registrovaná v ministerstvu školství, a to jako jediné soukromé zařízení tohoto druhu v Písku a širokém okolí!

Co to ale přinese Vám, našim stávajícím nebo budoucím klientům? Za prvé je to jistota, že Milánkova školička splňuje veškerá přísná kritéria MŠMT. Jedná se např. o vhodné vnitřní dispozice, vysoké hygienické standardy, bezpečnostní certifikace veškerého vybavení, učební osnovy dle posledních trendů a v neposlední řadě o vhodnou erudici pedagogického i nepedagogického personálu. Na to vše ministerstvo skrze školní inspekci dohlíží.

Zároveň Vám budeme moci nabídnout i tzv. povinnou předškolní docházku, což zařízení péče o děti, které nejsou školami, dělat nemohou.

K tomu všemu u nás samozřejmě děti budou dostávat vše, na co jsou dosud zvyklé. Tedy vysoce nadstandardní prostředí, koupání v našem bazénu, časté pobyty venku, kvalitní a vyváženou stravu, cvičení pod dohledem fyzioterapeutek, logopedický dozor, pravidelné kulturní vyžití a v neposlední řadě také kvalitní výuku, jenž je připraví na další školní docházku.

Milánkova školička Vám tedy ve školním roce 2017/2018 nabídne ještě více než doposud, a to bez zvýšení školného! Hledáte-li kvalitní péče o svého předškoláka, tak neváhejte a přijďte se k nám podívat a přesvědčte se o našich kvalitách.