Tel.: +420 382 217 154

Rizika a benefity dětského plavání

Kurzy plavání pro kojence mají nepopiratelně kladný vliv na jejich psychomotorický vývoj. Jak je to ale s vlivem bazénové vody na organismus těch nejmenších dětí? Jaká jsou rizika pobytu kojenců a batolat v bazénu a může nějak negativně ovlivnit jejich zdraví?

Základem všeho je dobře ošetřená bazénová voda. Je třeba, aby provozovatel dbal na správnou, dostatečnou a pravidelnou výměnu vody, aby používal správnou bazénovou chemii, ideálně automaticky dávkovanou, a aby v nejlepším případě měl nainstalovanou UV lampu, jenž sama umí snížit množství choroboplodných zárodků na minimum.

Je-li po biochemické stránce kvalita vody v pořádku, musíme se zaměřit na její dostatečnou teplotu a také na dobrou teplotu a vlhkost vzduchu v bazénové hale. Správná teplota a vlhkost vzduchu, respektive její poměr k teplotě bazénové vody je velmi důležitý, protože zamezuje teplotním šokům, jimž by jinak dítě bylo vystaveno. Zde je na místě podotknout, že správně temperovány by měly být i další místnosti bazénového centra, především tedy šatny.

Pokud provozovatel všechny výše uvedené podmínky dodrží, nehrozí dětem žádná zvýšená rizika a mohou těžit z blahodárných účinků plaveckých kurzů. Mezi největší benefity patří podpora přirozeného psychomotorického vývoje dítěte, rozvoj přirozeného pobytu ve vodě bez přítomnosti strachu a v neposlední řadě se dítě postupně učí i sebezáchraně.

Zároveň  je velmi důležité, když ty nejmenší děti opouští ,,bezpečí“ svého domova a jejich imunitní systém se tak může setkávat s cizími patogeny a trénovat se. Posiluje se tím nejen samotná imunita, ale funguje to také jako účinná prevence alergií, astmatu nebo různých ekzematických onemocnění.

Důležité ale také je, aby i rodiče dodržovali některá pravidla. Za prvé je nutné, aby se do bazénu  brali jen zcela zdravé děti, pak je třeba, zvláště v zimních měsících, dbát na dostatek času pro aklimatizaci před opuštěním bazénového centra a v neposlední řadě se musí myslet na dostatečnou hygienu před vstupem do bazénu. Jen tak je možné minimalizovat všechna rizika a užívat si jen benefitů.